Europese Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan : Makra Shop

Willem Alexanderlaan 38 

7671 RR, Vriezenveen

klantenservice@makra-shop.nl

 – Ik / Wij  * deel / delen  * u hierbij mede, dat ik / wij  * onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]* , de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, herroep/herroepen*

Besteld op          /ontvangen op         * [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten] –

 [Naam consumenten(en)] *

[Adres consument(en)] *

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) –

 [Datum] *

Bij * Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Dit formulier sturen naar info@makra-shop.nl.

Scroll naar boven
Geverifieerd door MonsterInsights